Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wat kunnen we leren van ‘het bedrijfsleven’

Bij veel winst-gedreven / commerciele organisaties is capaciteitsmanagement onderdeel van hun normale bedrijfsvoering. Dat is echter niet altijd zo geweest! Ook deze organisaties hebben een veranderingsproces doorgemaakt om op een geintegreerde manier te gaan plannen en organiseren. Tot de jaren zeventig werkten de meeste bedrijven nog in geisoleerde ‘kolommen’ (sales, marketing en productie).

Hoewel het werkingsmechanisme van commerciële bedrijven verschilt van dat van budgetgedreven organisaties, kunnen we nog steeds veel leren van de stappen die het bedrijfsleven heeft doorlopen.

In de jaren tachtig startte veel bedrijven met geïntegreerd en dynamisch capaciteitsmanagement om vraag en aanbod te koppelen. Later, in de late jaren tachtig, werd hier ook de financiële integratie aan toegevoegd.

Finance was integrated into the S&OP process in the late 80s. This meant linking units and value measures, as the finance plan usually deals in values while the operation plan usually deals in units. This was one of the main factors that made Sales and Operations Planning a breakthrough in the 1980s since business planning, sales planning, and production/procurement planning were usually separated functions.

Het is dus nog niet al te lang geleden dat het bedrijfsleven de koppeling maakte tussen productie eenheden (capaciteit) en financiele drijfveren zoals omzet en winst. Het maken deze koppeling zorgde voor een doorbraak in de aansturing van organisaties omdat tot die tijd jaarplannen (business planning), vraag prognoses (sales planning) en productie eenheden nog losse functies waren.

Wat zijn bruikbare inzichten met betrekking tot capaciteitsmanagement?

  • Link tussen proces en organisatie (integratie van functies en de rol van de RvB hierbij)
  • Demand en portfoliomanagement als separate functie
  • KPI boom / rapportages (top down inrichting met het juiste aggregatieniveau)
  • Implementatie (barrieres)
  • Tips / ervaringen