Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ambitieplan

Vanuit de visie van het ziekenhuis wordt door de RvB, Capaciteitsmanagement en financiën een ambitieplan opgesteld voor één jaar of enkele jaren vooruit. Met een ambitieplan wordt de totale zorgproductie voor het volgende jaar bedoeld, uitgedrukt in volume per zorgproduct. Dit plan wordt opgesteld op basis van historische productiedata waarin de (verwachte) ontwikkelingen en/of veranderingen voor het komende jaar meegenomen worden.

De volgende zaken die invloed kunnen hebben op de productie dienen hierbij in elk geval bekeken te worden:

  • Ontwikkeling van de zorgvraag in de regio.
  • Productieontwikkeling over de jaren binnen het ziekenhuis.
  • Uitbreiding of reductie van het aantal artsen, verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA).
  • (Technologische) investeringen die leiden tot een veranderde manier van werken.
  • (Financiële) beleidskeuzes ten aanzien van het type zorg dat geleverd wordt.
  • Ontwikkelingen in de ziekenhuizen in de omgeving.

Voor het productievolume opgenomen in het ambitieplan wordt een, nog niet gedetailleerde, capaciteitsraming gemaakt om te bepalen of de ambities haalbaar zijn gezien de beschikbare poliklinische, OK en klinische capaciteit.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
nl_NLDutch