Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ICM Proces ziekenhuizen (doelgericht)

In ziekenhuizen is doelgericht capaciteitsmanagement belangrijk. Er bestaan jaarlijkse afspraken met zorgverzekeraars over de hoeveelheid productie die wordt vergoed. Het is daarom van belang dat productiemiddelen zodanig worden ingezet dat deze doelen worden bereikt. Te veel produceren betekend niet betaald worden. En bij te weinig productie leidt dit tot te lage inkomsten om vaste kosten af te dekken.

Bovenstaand proces start met de jaarlijkse plannings- en control cyclus. Jaarplan en begroting vormen het startpunt. Op basis van de capaciteitsbegroting (het capaciteitsplan) wordt de benodigde formatie worden bepaald. Naast het realiseren van de jaardoelen is het zo goed mogelijk vervullen van de zorgvraag die patiënten hebben ook een belangrijk doel (rekening houden met het zorgpad).  Borgen dat resources efficient worden ingezet is daarnaast ook belangrijk.
Specialismen stellen vervolgens een basisplanning en basisrooster op, waar in een repeterende cyclus de afgesproken activiteiten (zorgvraag) en capaciteit (zorgaanbod) op elkaar zijn afgestemd. In een jaarplanning en jaarrooster worden de basisplanning en het basisrooster ingetekend in alle weken van het komende jaar, rekening houdend met de op dat moment beschikbare informatie over bijvoorbeeld seizoenspatronen en afwezigheid. Een jaarplanning en -rooster worden zo gemaakt dat de gemaakte productieafspraken kunnen worden gerealiseerd. Een basisplanning/-rooster bevat meer taken dan het gemiddelde van het jaartotaal zodat de reductie door vakanties/afwezigheden niet leidt tot onderproductie.

Was This Article Helpful?

0
nl_NLDutch