Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Visie ziekenhuis

Voor het opstellen van duidelijke productieplannen is het hebben van een scherp geformuleerde visie belangrijk. Voor een goede visie is veel contact tussen de RvB en de (hoofden van) specialismen noodzakelijk, omdat de specialismen doorgaans veel beter op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen hun vakgebieden. De afspraken met verzekeraars zijn vaak een ‘bulk-afspraak’, waarin de verschillende patiëntengroepen niet duidelijk te onderscheiden zijn, waardoor de noodzaak van een duidelijke visie hiervoor ontbreekt. Aan de andere kant dwingen zorgverzekeraars steeds meer ziekenhuizen om bepaalde zorg af te stoten, bijvoorbeeld wanneer alle academische ziekenhuizen de tweedelijnszorg moeten afstoten.

Op basis van een meerjarenvisie stellen veel Raden van Bestuur jaarlijks een ‘kaderbrief’ op. In een kaderbrief staan vaak aandachtspunten die de visie verder aanscherpen of -vullen. Met deze aandachtspunten kunnen medewerkers bepalen aan welke taken ze de meeste tijd besteden. Daarnaast bevat een kaderbrief vaak de belangrijkste prestatie-indicatoren voor het aankomende jaar, met bijbehorende doelwaarden voor de indicatoren.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
nl_NLDutch