Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Conceptbegroting

Het ambitieplan wordt opgesteld door de RvB, capaciteitsmanagement en de financiële afdeling, zodat gelijktijdig een conceptbegroting gemaakt kan worden. In deze begroting worden de inkomsten en uitgaven doorgerekend welke voortvloeien uit het ambitieplan en vindt toetsing plaats met het Financieel Meerjaren Beleidsplan (FMP).
Aan het te verwachten productievolume wordt een geïndexeerde verkoopprijs en daarmee omzet gekoppeld, gebaseerd op marktontwikkelingen.
Voor wat betreft de uitgaven in de begroting bestaat het grootste deel uit personele kosten van zowel ondersteunend personeel als artsen. Deze kosten dienen in verhouding te staan met de inkomsten. Een bij de capaciteitsraming passende formatieberekening is dan ook van belang.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
nl_NLDutch